Αγροτικά

Αγροτικά

Καλούμε τους συναδέλφους αγρότες Ημαθίας και Πέλλας

«Η πρόσφαττη συνάντηση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, στην οποία συντονιζόμαστε αγωνιστικά για την επίλυση των προβλημάτων επιβίωσης μας με...